เกี่ยวกับเรา

           

บริษัท ต้นพนา จํากัด ดําเนินกิจการคําไม้นับตั้งแต่ปี 2545 โดยจัดจําหน่ายไม้ทุกชนิดคุณภาพดี ไม่ว่าจะเป็นไม้แปรรูป ไม้พื้น ไม้บัว เสากลิ้ง ลูกกรง และราวบันได รวมทั้งรับทําวงกบบานประตูตามแบบ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า โดย บริษัทยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักและนําเข้าวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันทางบริษัทได้นําเข้าไม้พื้นลามิเนต กระเบื้องยาง และไม้เอ็นจิเนียร์ที่ถูกพัฒนาให้พื้นมีความคงทนมากขึ้น ลดการยึดหดตัวของไม้ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ทําให้ลูกค้าสามารถเลือกพื้นไม้ให้เข้ากับบ้านได้ทุกรูปแบบ ทุกพื้นที่ ด้วยวิธีการตกแต่งผิวหน้าให้มสีสันหลากหลายรูปแบบ

เป็นบริษัทที่จําหน่ายไม้แปรรูปอย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อเป็นบริษัทคู่ค้าที่ลูกค้าไว้วางใจและ นึกถึงเป็นอันดับแรก

มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และ คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าเป็นหลักด้วยการนําเสนอสินค้าที่ได้มาตรฐาน และให้ความสําคัญกับการบริการหลังการขาย

Powered by MakeWebEasy.com