ไม้มะค่า ลักษณะไม้มีสีน้ําตาลเข้มอมส้ม ไม้มะค่าก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่นิยมมาก ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีคือ เนื้อไม้มีความ แข็งแรงมาก สีไม้และเส้นลวดลายไม้ชัดเจนสวยงาม คนอิงนิยมใช้กันมาก ซึ่งนํามาใช้เป็น พื้นไม้ หรือ พื้นบันได หรือ ส่วนโครงสร้างในบ้านที่ต้องการชว์ให้เห็นผิวไม้ที่มีความสวยงาม ทําให้ปัจจุบันไม้มะค่าหายากและมีราคาแพง ไม้มะค่าบางส่วนจึงนําเข้ามาจากทางแอฟริกา ซึ่งภูมิอากาศแถบนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับบ้านเรา แต่สีของไม้ จะไม่สวยและเข้มเท่าไม้มะค่าในประเทศเอง จึงไม่น่าแปลกใจที่ไม้มะค่าจะมีราคาแพงกว่าไม้แดง

Powered by MakeWebEasy.com