เป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีลวดลายสวยงามและคุณภาพดีที่สุด เนื้อไม้มีสีน้ําตาลทอง พิวลาย ไม้ตรง ละเอียดสวยงาม ไม้เกิดการบิดงอโก่งตัวได้ยาก ไม้สักที่ดีจะต้องใช้เวลานานมากในการเจริญเติบโต ไม้สักที่มีอายุมากจะผลิตน้ํามัน ธรรมชาติของสักซึ่งมีกลิ่นที่ปลวกไม่ชอบ จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดความเชื่อว่า ไม้สักไม่โดนปลวกกิน แต่หากเป็น สักปลูกที่โตเร็ว จะไม่มีน้ํามันชนิดนี้สะสมอยู่ในเนื้อไม้ ปลวกจึงเลือกกินไม้สักชนิดนี้ได้เช่นกัน หรือที่เรียกไม้สักรนิดนี้ว่า เป็นไม้สักที่ได้จากป่าปลูก ซึ่งระยะเวลาการปลูกยังไม่ยาวนานพอที่จะเกิดน้ํามันตามธรรมชาติ จึงแก้ปัญหาด้วย การอาบน้ํายากันปลวกแทนก็สามารถช่วยป้องกันปลวกได้อีกทางหนึ่ง

Powered by MakeWebEasy.com