ไม้เต็ง ไม้มีสีน้ําตาลอ่อน ถ้าตัดทิ้งไว้นานสีจะเข้มขึ้น เนื้อไม้มีความแข็งมากทําให้โสและตัดแต่งได้ยาก เมื่อทิ้งไว้ ให้แห้งแล้ว ไม่นิยมใช้สําหรับงานภายใน เนื่องจากผิวหยาบและเสี้ยนลายไม้ไม่ค่อยสวยงาม จึงนิยมใช้กับงาน โครงสร้างที่ไม่ต้องการความสวยงามมาก เช่น เสา คาน ตง วงกบ ประตูหน้าต่าง เหมาะที่จะใช้กับงานภายนอก เป็นหลัก เนื่องจากทนสภาพดิน ฟ้า อากาศได้ดี

Powered by MakeWebEasy.com